ASP.NET AJAX V1.0 Beta

André Henriksson's blogg läser jag att den första betan av ASP.NET AJAX V1.0. Det som innan kallades "Atlas". En väldigt glad nyhet, nu blir det äntligen till att börja prova på allvar med den nya spännande tekniken. Nu ska jag ta och installera det på mina en av mina maskiner med en gång. Releasen består av tre olika delar som går att ladda ner här.
  • "Core-biblioteket" som är basfunktionaliteten som du laddar ner här
  • "Extensions" som är utökningen som kan förändras med olika releaser som du laddar ner här
  • "Toolkit:et" som du laddar ner här

Läs även dokumentationen med instruktioner hur man installerar och använder exemplen.

By Jesper Lind

Atlas version 1.0

Microsoft meddelar att ramverket Atlas version 1.0 kommer att släppas innan nästa version av Visual Studio och planeras finnas tillgänglig innan årets slut.

Ramverket kommer då byta namn. Klientkoden kommer att kallas "Microsoft AJAX Library" och serverkoden "ASP.NET 2.0 AJAX Extensions".

Atlas Control Toolkit kommer också att byta namn och det kommer kallas "ASP.NET AJAX Control Toolkit".

By Jesper Lind

Felsök: Ogiltigt återanslag- eller återanropselement.

Jag har stött på följande fel några gånger. Det uppstår ofta när man utför AJAX-operationer och byter ut innehållet i komponenter. Speciellt med rullistor har jag problem. Här hittade jag ett forum med några teorier.

Hela felmeddelandet

Ogiltigt återanslag- eller återanropselement. Händelseverifiering aktiveras med <pages enableEventValidation="true"/> i konfigurationen eller <%@ Page EnableEventValidation="true" %> på sidan. Av säkerhetsskäl verifierar denna funktion att argumenten till återanslående- eller återanropshändelser kommer från den serverkontroll som ursprunligen renderade dem. Om data är giltiga och förväntade, bör du använda metoden ClientScriptManager.RegisterForEventValidation för att registrera verifieringsdata.

En enkel lösning kan vara att stänga av event valideringen helt i web.config eller på själva sidan. Men det kan ju vara dumt att gå miste om den extra säkerheten. Injektionsattacker är något att se upp för och event valideringen är till för att skydda mot dessa.

Stänga av i konfigurationen

<system.web>
<pages enableEventValidation="false"/>
</system.web>

Stänga av på en enskild sida

<%@ Page EnableEventValidation="false" ... %>

På OdeToCode.com finns artiklar som beskriver vad Event Validation gör och en till där problemet diskuteras ytterligare.

By Jesper Lind