Röstningssystem med stjärnor

Letar du efter ett sätt att göra ett röstningssystem med stjärnor, som när man klickar på, ändrar sig vid hoover? Då kan jag rekommendera Rating control i ASP.NET AJAX Control Toolkit.

Eller om du använder ett annat serverspråk, och vill göra det med CSS, kanske artikeln CSS star rating part deux kan vara till nytta.