Filtrera DataSet

Ja även fast det är spännande att jobba med nya databas-tekniker som LinqToSQL och Subsonic, så kan det vara bra att kunna lite hederliga DataSet-operationer.

Just nu så hade jag ett problem med Subsonics Paging-funktioner, där en Where-sats inte kom med. Jag fick dubbla poster hur jag än gjorde. Då kom jag på att jag kunde filtrera DataSet:et i efterhand och skrev följande lilla funktion.

private static DataSet FilterDataSet(DataSet ds,string filter)
{
  DataSet clone = ds.Clone();

  DataRow[] foundRows = ds.Tables[0].Select(filter);

  for (int i = 0; i < foundRows.Length; i++)
  {
    DataRow row = foundRows[i];
    clone.Tables[0].ImportRow(row);
  }

  return clone;
}

Anropar den sedan på följande vis. I detta fallet ville jag ha ut texter på en visst språk, och inte alla språk i databas-tabellen som Subsonic envisade sig med att returnera.

return FilterDataSet(q.ExecuteDataSet(),"Culture='sv-SE'");

Är du sugen på liknade exempel, så kan jag rekommendera tidigare inlägg där vi skrivit om hur man sorterar ett DataTable eller hur man skapar nya kolumner i DataSet och sparar det i Cacheminne.

By Jesper Lind

Jämnföra databasscheman och hålla ordning på versioner

När man utvecklar en webbapplikation (eller andra typer av program för den delen också) så är det ofta en stor utmaning att hålla strukturen på databaserna likadan. Man gör ändringar i sin orginalmodell och försöker ändra alla de databaser som är i drift enligt bästa förmåga. Hittills har jag inte haft något speciellt bra sätt att göra detta på utan det slutar ofta med felsökning steg för steg och ändra databasen manuellt. Tänkte här skriva om några sätt som kan förenkla detta jobb.

Lägga in databasskripten i källkodsprojektet

Ett sätt är att skripta ut hela databasen och sedan inkludera skripten i källkodsprojektet som Coding Horror förklarar. Inte helt på det klara om detta kan hjälpa en för att uppdatera befintliga databaser, men att ha strukturen i kod är ju ett bra första steg.

Använda sig av databas-migrering

Detta är ett koncept som funnits länge i Ruby On Rails-världen och innebär att varje förändring i databasen sparar i uppdateringsskript som man kan köra på sina databaser. 

Subsonic-teamet har nyligen inspirerats av Rails och lagt in liknande Migrations-funktionalitet i Subsonic. Har provat detta lite under sommaren och även fast det är väldigt ny teknik så verkar det fungera mycket bra.

Program för att Jämnföra databasscheman

Detta sätt tycker jag är det mest bekväma och innebär minst jobb. Man utgår helt enkels från sin orginalstruktur för databasen och jämför denna med de databaser som ska uppgraderas.

Denna funktionallitet finns i Visual Studio men bara i team-edition så den har jag inte testat själv. Verkar fungera fint och jag kan rekommendera läsning hos Emad Ibrahim som har provat på det.

Det smidigaste programmet som jag har provat är dock utan tvekan Redgate SQL Compare. Att jämföra två databaser går på nån minut och man får sedan SQL Skript redo att köra på den databas som ska uppgraderas. Har bara provat testversionen men funderar skarpt på att göra en investering i en licens.

Om du har några erfarenheter om hur man kan göra version-hantering av databaser lättare, så uppskattas kommentarer.

By Jesper Lind

Skripta enstaka tabeller med SubSonic

SubSonic är riktigt trevligt att jobba med och vi använder det mer och mer i våra projekt. Dels så är det smidigt att få ett helt databaslager skapat automatiskt, men även bra till att skripta ut struktur och data från databaser.

Ibland vill man bara ha några enstaka tabeller och då kan man skriva enlgt följande i sin App.config. Hittade hur man gör för att skriva in Regex-uttryck i fältet includeTableList i SubSonic-forumet.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <configSections>
<section name="SubSonicService" type="SubSonic.SubSonicSection, SubSonic" requirePermission="false"/>
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=(local);Initial Catalog=MyLocalDatabase;Integrated Security=True"/>
  </connectionStrings>
  <SubSonicService defaultProvider="Provider" >
    <providers>
      <clear/>
      <add name="Provider"
           type="SubSonic.SqlDataProvider, SubSonic" includeTableList="\b(Table1|Table2|ThirdTable)\b" connectionStringName="ConnectionString" generatedNamespace="MyNamespace.DAL" />
    </providers>
  </SubSonicService>
</configuration>
By Jesper Lind

SubSonics skapare anställs av Microsoft

Rob Conery, skaparen av det automagiska databaslagret SubSonic, tackar ja till en anställning av Microsoft och kommer börja redan om några veckor.

Här på Code Odyssey har vi börjat använda SubSonic i våra projekt och det är verkligen en fantastisk hjälp när man jobbar med SQL-Server. Men eftersom verktyget är öppen källkod och inte har varit sammanknutet med Microsoft så har vi varit lite nervösa inför framtiden.

Vi har funderat på hur det kommer se ut när LINQ är redo att använda. Kommer det vara ännu bättre än SubSonic, och kommer vi då lockas att byta DAL-lösning en gång till. Har vi satsat på rätt teknik och hur framtidssäker är den?

Men med skaparen på plats i Redmond känns det inte osäkert längre. Rob kommer få i uppgift att bygga ihop SubSonic med det nya MVC-ramverket som är under utveckling. Själva SubSonic kommer även fortsättningsvis vara öppen källkod under MPL 1.1-licens.

Om du inte har hört något om Microsofts planerade Model-view-controller (MVC) arkiterktur, så rekommenderar jag läsa hos Scott Guttrie och Scott Hanselman. Hos den senare finns video-presentationerna från ALT.NET-konferensen i Austin där MVC-ramverket presenterades publikt för första gången.

By Jesper Lind
1