Material till Loopias kunskapsdatabas - om mappen App_Data

Idag flyttade Loopia en sida mellan två servrar som jag har utvecklat. Det gick ganska bra och Loopias support var till och med inne och ändrade absoluta sökvägarna inne i Web.config så att den matchade den nya filstrukturen.

I sluten av deras mail kom dock följande mening: "Access-databasen bör ni spara utanför public_html av säkerhetsskäl"

Grejen är bara den att det kom jag fram till själv att det inte fungerar i medium-trust miljö, redan i juli 2006. Hade då följande emaildiskussion med supporten. Ordningen på meddelandena är omvänd så börja läsa längst ner.

Kanske dags att lägga in det där stycket i kunskapsdatabasen nu ;)

Loopia:

Ja, det är en bra lösning och vi ska se till att lägga upp den i vår kunskapsdatabas.

Jag:

Tack för svaret. Kom på att man kan skapa en App_Data i .NET 2.0 som automatiskt blir privat.

Så /data mappen bredvid public_html är i stort sätt överflödig i och med övergången till 2.0. Man kan lika gärna ha databaser och alla privata filer i App_Data om jag har förstått det rätt.

Så det kanske ni kan tipsa era kunder om ifall någon mer frågar om samma sak.

Loopia:

Precis som det står på http://support.loopia.se/kb234 så tillåts inte filaccess utanför applikations-mappen (public_html) i och med lanseringen av .NET 2.0 Framework då Trust level är satt till "Medium trust". Undantag är databasfiler som används med t ex OleDb/ODBC som kan placeras utanför applikations-mappen.

De alternativ som finns är alltså att flytta filerna till public_html-mappen eller att använda en databas (Access) för att spar informationen i.

Återkom gärna om du har några frågor eller funderingar.

Jag:

Hej

Jag ser att ni har uppgraderat era servrar till 2.0 idag vilket är mycket uppskattat.

Nu märker jag dock att det inte går att komma läsa/skriva filer med hjälp av DirectoryInfo klassen.

DirectoryInfo di = new DirectoryInfo("h:\home\users\...");

Jag har last eran kunskapsdatabas och även länken till Microsoft som ni angett. Har provat en hel del grejer bland annat med MapPathSecure, PhysicalApplicationPath etc utan någon lycka. Jag vill kunna komma åt filer i en mapp som ligger i "data/" mappen utanför public-html.

Har ni några tips?

By Jesper Lind
1