SWFUpload - laddar upp flera filer samtidigt

http://www.codeodyssey.se/upload/resource/blog/SWFUpload(1).png

Vi söker efter ett bra sätt att kunna ladda upp flera filer samtidigt till en server. Innan har jag bara hört talas om att det går att göra med komponenter i Java, men nu har jag fått ett nytt tips som verkar väldigt lovande.

Per-Mattias på Paltkoma tipsar om att de själva använder SWFUpload till filuppladdning. Har kollat in demot och det verkar riktigt trevligt.

Det handlar alltså om flash och javascript-baserad uppladdning som visar progress-bar för varje fil man valt. Ifall inte flash finns tillgängligt hos användaren visas istället en klassisk uppladdare i html. SWFUpload är utvecklat av Mammon.

By Jesper Lind

Ladda upp och förminska bilder med ASP.NET

Vi kör ett litet torsdagstema med bildbehandling. Skrev för ett tag sen lite kortfattat om hur man kan ladda upp filer med ASP.NET. Ser att det ramlar in en hel del folk genom sökningar så tänkte gå vidare på ämnet.

Nu tänkte jag bjuda på en till mesta del hemmasnickrad klass för att ladda upp och förminska bilder till servern. Kvaliteten blir ibland inte perfekt så denna funktion passar bäst till att skapa mindre tumnaglar.

Sen har jag även märkt att röda nyanser blir något flammiga ibland. Själva funktionen "CreateThumbnail" har inte jag skrivit men har haft den så länge att jag glömt bort var den kommer från. Om någon har en bättre lösning som ger bättre resultat är jag mycket intresserad. Annars kanske det få bli en djupdykning i källkoden för gratisprogrammet Paint.NET i jakt på bätte förminskningsfunktioner.

Men nu till exemplet. Ber om ursäkt för dålig dokumentation och en blandad kompott på svenska och engelska. Använd den precis som du vill. Jag uppskattar länkar tillbaks och även om du gör några framsteg på bildkvaliteten.

Så här anropar man klassen:

if (fu.HasFile)
{
Trace.Write("We found a image to upload");
HttpPostedFile userPostedFile = fu.PostedFile;
ImageUploader imageUploader = new ImageUploader("C:/sökväg/på/server/", userPostedFile, "Namnpåbild.jpg");
//Utlämna mått för att behålla orginalstorlek på bilden
imageUploader.IntMaxWidth = 150;
imageUploader.IntMaxHeight = 50;
bool boolStatus = imageUploader.UploadImage();
if(boolStatus)
Trace.Write("Image uploaded!");
}

Och här är själva klassen:

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;


/// <summary>
/// Summary description for ImageUploader
/// </summary>
public class ImageUploader : Page
{

//Lokala variabler
private HttpPostedFile userPostedFile = null;
private string strWhereStatement = null;
private string strRootPath = string.Empty;
private string strImageName = string.Empty;
private int intMaxWidth;
private int intMaxHeight;

//Properties
public string StrRootPath
{
get { return strRootPath; }
set { strRootPath = value; }
}
public string StrImageName
{
get { return strImageName; }
set { strImageName = value; }
}
public int IntMaxWidth
{
get { return intMaxWidth; }
set { intMaxWidth = value; }
}
public int IntMaxHeight
{
get { return intMaxHeight; }
set { intMaxHeight = value; }
}


//I första konstruktorn använder vi filens orginalnamn
public ImageUploader(string StrRootPath,HttpPostedFile UserPostedFile)
{
strRootPath = StrRootPath;
userPostedFile = UserPostedFile;
//Ta bort eventuell filändelse
strImageName = userPostedFile.FileName.Remove(userPostedFile.FileName.LastIndexOf("."));
//UploadImage(userPostedFile);
}
//I den utökade så skickar vi med ett eget filnamn
public ImageUploader(string StrRootPath,HttpPostedFile UserPostedFile,string StrImageName)
{
strRootPath = StrRootPath;
userPostedFile = UserPostedFile;

strImageName = StrImageName;
}public bool UploadImage()
{
bool tooHigh = false;
bool tooWide = false;
bool doUpload = false;
bool uploaded = false;
string strFileExt = string.Empty;

try
{

//Kontrollera att filen är större än 0KB
if (userPostedFile.ContentLength > 0)
{

//Check på filändelse och om man ska tillåta uppladdning

//Jpg och Jpeg
if (userPostedFile.ContentType.Equals("image/jpeg") || userPostedFile.ContentType.Equals("image/pjpeg"))
{
doUpload = true;
strImageName += ".jpg";
}
//Gif
if (userPostedFile.ContentType.Equals("image/gif"))
{
doUpload = true;
strImageName += ".gif";
}
//Bmp
if (userPostedFile.ContentType.Equals("image/bmp"))
{
doUpload = true;
strImageName += ".bmp";
}
//Png
if (userPostedFile.ContentType.Equals("image/png"))
{
doUpload = true;
strImageName += ".png";
}

System.Drawing.Bitmap bitmap = new System.Drawing.Bitmap(userPostedFile.InputStream, false);

//Kolla höjd
if (intMaxHeight != null)
{
if (bitmap.Height > intMaxHeight)
{
doUpload = true;
tooHigh = true;
}
}

//Kolla bredd
if (intMaxWidth != null)
{
if (bitmap.Width > intMaxWidth)
{
doUpload = true;
tooWide = true;
}
}

Trace.Write(strRootPath + strImageName);
if (doUpload && bitmap != null)
{
Trace.Write("doUpload!!");

//Förminska om den är för stor, och ladda upp
if (tooHigh || tooWide)
{
Trace.Write("tooBig!!");
//Skapa liten automagiskt
double photoWidth, photoHeight;
double percentageDifference = 0;

photoWidth = intMaxWidth;


//Nya mått på bilden.
percentageDifference = bitmap.Width / photoWidth;
photoHeight = bitmap.Height / percentageDifference;

//Kolla även höjden
if (photoHeight > intMaxHeight)
{
photoHeight = intMaxHeight;
percentageDifference = bitmap.Height / photoHeight;
photoWidth = bitmap.Height / percentageDifference;
}

Bitmap outputBitMap = CreateThumbnail(bitmap, Convert.ToInt32(photoWidth), Convert.ToInt32(photoHeight));

//Kolla vad det är för format
ImageFormat imageFormat = outputBitMap.RawFormat;

//Spara bilden
outputBitMap.Save(@"" + strRootPath + strImageName, imageFormat);
uploaded = true;
}
//Ladda upp orginalbilden om den är inom måtten
else
{
Trace.Write("Rätt storlek eller mindre.");


userPostedFile.SaveAs(@"" + strRootPath + strImageName);
uploaded = true;
}

}

}
}
catch(Exception objException)
{
Trace.Write("Upload fel!", objException.Message);
uploaded=false;
}
return uploaded;
}

//Tar emot en BitMap och gör den mindre
public static Bitmap CreateThumbnail(Bitmap loBMP, int lnWidth, int lnHeight)
{
System.Drawing.Bitmap bmpOut = null;

try
{

ImageFormat loFormat = loBMP.RawFormat;
decimal lnRatio;
int lnNewWidth = 0;
int lnNewHeight = 0;

//Om bilden är större än en thumbnail, returnera den.
if (loBMP.Width < lnWidth && loBMP.Height < lnHeight)
return loBMP;

if (loBMP.Width > loBMP.Height)
{
lnRatio = (decimal)lnWidth / loBMP.Width;
lnNewWidth = lnWidth;
decimal lnTemp = loBMP.Height * lnRatio;
lnNewHeight = (int)lnTemp;
}
else
{
lnRatio = (decimal)lnHeight / loBMP.Height;
lnNewHeight = lnHeight;
decimal lnTemp = loBMP.Width * lnRatio;
lnNewWidth = (int)lnTemp;
}

bmpOut = new Bitmap(lnNewWidth, lnNewHeight);
Graphics g = Graphics.FromImage(bmpOut);
g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;
g.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, lnNewWidth, lnNewHeight);
g.DrawImage(loBMP, 0, 0, lnNewWidth, lnNewHeight);
loBMP.Dispose();
}
catch
{
return null;
}
return bmpOut;
}
}

By Jesper Lind

Ladda upp filer till server

Läs om hur man laddar upp bilder med FileUpLoad i Asp.Net C#.


<asp:Label id="lblMessage" runat="server">
<br />
<br />
<asp:FileUpLoad id="fuImage" runat="server" />

<asp:RegularExpressionValidator
id="fuValidator" runat="server"
ErrorMessage="Upload Jpegs and Gifs only."
ValidationExpression="^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)(\\(\w[\w].*))(.jpg|.JPG|.gif|.GIF)$"
ControlToValidate="fuImage">
</asp:RegularExpressionValidator>

<asp:Button id="buttonUpload" Text="Upload File" OnClick="buttonUpload_Click" runat="server" Width="105px" />

Lägg till följande funktion i klassfilen.

protected void buttonUpload_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (fuImage.HasFile)
{

fuImage.SaveAs(@"C:\temp\" + fuImage.FileName);
lblMessage.Text = "Fil laddades upp: " + fuImage.FileName ;
}
else
{
lblMessage.Text = "Det fanns ingen fil i formuläret!";
}
}

Standarstorlek på uppladdning i FileUpload är 4MB. För att ändra på detta måste följande värde ändras i machine.config. Värdet anges i KB.

<httpRuntime maxRequestLength = "4096" />

Mer läsning
C-sharpcorner om FileUpload
Fredrik Normén - om hur man laddar upp flera filer åt gången
Artikel på aspnetresources.com om filuppladdning med exempel på hur man lägger till FileUpload kontroll genom javascript.

By Jesper Lind
1