Ladda upp filer till server

Läs om hur man laddar upp bilder med FileUpLoad i Asp.Net C#.


<asp:Label id="lblMessage" runat="server">
<br />
<br />
<asp:FileUpLoad id="fuImage" runat="server" />

<asp:RegularExpressionValidator
id="fuValidator" runat="server"
ErrorMessage="Upload Jpegs and Gifs only."
ValidationExpression="^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)(\\(\w[\w].*))(.jpg|.JPG|.gif|.GIF)$"
ControlToValidate="fuImage">
</asp:RegularExpressionValidator>

<asp:Button id="buttonUpload" Text="Upload File" OnClick="buttonUpload_Click" runat="server" Width="105px" />

Lägg till följande funktion i klassfilen.

protected void buttonUpload_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (fuImage.HasFile)
{

fuImage.SaveAs(@"C:\temp\" + fuImage.FileName);
lblMessage.Text = "Fil laddades upp: " + fuImage.FileName ;
}
else
{
lblMessage.Text = "Det fanns ingen fil i formuläret!";
}
}

Standarstorlek på uppladdning i FileUpload är 4MB. För att ändra på detta måste följande värde ändras i machine.config. Värdet anges i KB.

<httpRuntime maxRequestLength = "4096" />

Mer läsning
C-sharpcorner om FileUpload
Fredrik Normén - om hur man laddar upp flera filer åt gången
Artikel på aspnetresources.com om filuppladdning med exempel på hur man lägger till FileUpload kontroll genom javascript.

Comments

[…] Nu tänkte jag bjuda på en till mesta del hemmasnickrad klass för att ladda upp och förminska bilder till servern. […]