Välj ur select-lista med två knapptryckningar

Långa select-listor kan vara jobbiga för användarna, speciellt om många av valen börjar på samma bokstav. För att snabbhoppa till rätt val kan man ju skriva in ett första tecken. Då får man endast upp det första valet i listan på det tecken man matat in. Sen känns det naturligt att kunna ange ett tecken till, och fortsätta selekteringen. Men det går ju inte... Då hoppar man till en annan sektion av listan som börjar på den nya bokstaven.

Hittade dock en artikel som säger sig ha en lösning: Selecting an option in dropdownlist using more than one Character