301 redirect med Asp.Net

Om du flyttar en webbsida till en ny adress är det bra om den gamla fortfarande fungerar och skickar vidare till den rätta. Det mest kända sättet att göra detta är genom HTML meta-refresh. Men precis som med att använda Javascript har denna metod blivit associerad med spam. Sökmotorerna gillar det inte och det kan få din webbplats att bli borttagen från sökmotorernas register.

Det bästa sättet är att använda en 301 redirect som berättar för webbläsare och sökmotor-spindlar att "sidan är borttagen, här är den nya adressen".

Läs mer på Aspcode.net som visar ett exempel på hur man lägger till det i global.asax.

protected void Application_BeginRequest(Object sender, EventArgs e)
{
string sOldPath = HttpContext.Current.Request.Path.ToLower();
string sPage = "http://www.aspcode.net/articles/" + sOldPath;
Response.Clear();
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location",sPage);
Response.End();
}

Eller som man kan göra på en enskild sida:

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location", "http://www.thenewdomain.something/newpage");
}

Steven Hargrove har också skrivit en jättebra artikel som förklarar 301 redirect och hur man använder det på andra serverspråk.

Comments

[…] Vi har även gjort lite ändringar det senaste som jag inte var säker på hur det skulle påverka rankningen, bland annat så sa vi hej då till www-prefixet med 301-redirect. Denna PR-ökning visar att det nog var en bra ide. […]