Problem med upptagna uppkopplingar

I fjärrinloggningen på server 2003 kan det ibland bli så att alla uppkopplingar är upptagna. Detta kan ske om man inte loggat ur sessionerna ordentligt och servern inte är inställd på att logga ut dem själv inom rimlig tid.

Här är ett bra tips för att få tillgång till en "extra" uppkoppling.

start/ kör / mstsc -v:0.0.0.0 /f -console (byt ut 0.0.0.0 till ip adressen på din server)

För att sedan släppa de gamla sessionerna går man in i Administrator Tools / Terminal Services Manager och välj "Log Off" på respektive remote session.