Redirecta allt till root med htaccess

Hade fått tillgång till en ftp-server med en väldigt massa filer på från många år tillbaka som är indexerade av google. En herrans röra kan man säga.

Tanken är att vi ska utveckla en ny sajt och under tiden så ville jag att inga av de gamla filerna skulle gå att nå. Servern är av typen Apache som jag inte är så van att arbeta med. Så efter ett intensivt googlande och testande så tror jag att jag fått till en bra redirect-regel.

Denna redirectar endast html och php-filer och fungerar på mappar. Alla anrop på nämnda dokumenttyper skickas till rootmappen.

Options +FollowSymlinks RewriteEngine On RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET\ .*(php|html|htm)\ HTTP RewriteRule ^(.*).(php|html|htm)$ / [R=301,L]