Ändra Collation på databas i SINGLE_USER-läge

Om man vill ändra Collation på en databas kan det vara svårt ifall man har andra användare uppkopplade. Detta blockerar kommandot och man får "The database could not be exclusively locked to perform the operation".

För att komma runt problemet kan man gå in i "SINGLE_USER"-läge (Glöm inte att gå tillbaks till "MULTI_USER" efter åt.

ALTER DATABASE <DBNAME> SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO

ALTER DATABASE <DBNAME>
COLLATE SQL_SwedishStd_Pref_CP1_CI_AS;
GO

ALTER DATABASE <DBNAME> SET MULTI_USER
GO