Regex för att validera emailadress

Är absolut inget duktig på RegEx utan förlitar mig alltid på andras uttryck. För att validera email brukar jag använda följande:

[\w\x2E]{2,}\x40{1}[\w\x2E]{2,}\x2E{1}[\w\x2E]{2,}

Blev idag kontaktad av en besökare som hade problem med att skriva in sin hotmail som innehöll ett bindestreck. Hittade ett altenativ som verkar fungera bättre och accepterar bindestreck.

^[\w\.\-_]+@([\w\.\-_]+\.)+[A-Za-z]{2,4}$