Uppdatera databasfält till inledande versal följt av gemener

Vi hade en databas med massa postorter i versaler (ALINGSÅS, GÖTEBORG, STOCKHOLM) osv men ville ha dem så här istället (Alingsås, Göteborg, Stockholm).

Hittade tips i ett forum hur man gör.

Först för en SELECT för att testa:

SELECT UPPER(left(CityName, 1)) + substring(LOWER(CityName), 2, LEN(CityName))  FROM [Cities]

Och sen en UPDATE som ändrar fältet:

UPDATE Cities SET CityName = UPPER(left(CityName, 1)) + SUBSTRING(LOWER(CityName), 2, len(CityName))