Det kanske inte är så dumt att hårdkoda endå...

Den israeliska Kodaren Ayende skrev för ett tag sen några intressanta inlägg där han framhöll att hårdkoda är det bästa sättet för att skapa lättföränderliga system. Stick och stäv mot de flesta programmerares uppfattning med andra ord. Och antagligen var han ute för att provocera en del och han lyckades reta upp rätt många utvecklare. Läs på Wikipedia om du vill veta mer om begreppet att hårdkoda.

Hur som helst blev en intressant omväxling kommentarer till inläggen och han förklarade mer hur han menade att för mycket konfigurering i system lätt kan leda till pannkaka. Kände mig lite träffad inte minst för att jag har just ett databasfält i en webbapp som heter likande som i hans exempel ("random_number") och insåg att konfigurering av onödiga värden lätt kan gå till överdrift.

Ayende berättar att han nyligen genomfört ett större projekt där han hårdkodade allt i små ddl:er och han tyckte det fungerade alldeles utmärkt. Fördelen menar han är att ju mindre värden som affärsfolket som ska använda systemet kan ändra desto bättre och mindre risk för att de matar in galna värden som är inkompatibla med varandra.

Sen är det ju ofta admin-interfacen som är det krävande jobbet när man bygger upp ett system. Ju minde värden kunden ska kunna ändra desto lättare går det ju att bygga färdigt systemet. Mycket jobb går annart till för att validerar input för vad nu användaren kan få för sig att trycka in i systemet.

Läs även det sista inlägget i hans "hårdkodar-serie" där han pratar om att när ett system skalar upp och fler regler läggs på så blir blir det ohållbart att ha för mycket konfigurerbara värden.

Intressant helt klart och något att tänkta på när man bygger system. Hårdkoda mera.