Nybörjare på Terminal i OS X

 Är själv nybörjare på UNIX-kommandona i Terminalpå OS X. Kommer här skriva ner kommandon allt efter som jag lär mig dem.

Visar gömda filer i Finder

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles True
Killall Finder

För att återställa det så kör man samma kommando fast med "False".

Flusha DNS

dscacheutil -flushcache