Snyggt sätt att använda sig av Sessions

De flesta har någon gång stött på problemet med att man vill spara information mellan olika sidor och/eller olika postbacks. Då blir sessions ofta en sista utväg om något annat alternativ inte går att använda. Här visar vi ett enkelt och snyggt sätt att använda Sessionobjectet som vilken variabel som helst. Vi visar hur man enkelt kan spara en arraylist i en session.

public ArrayList NewProducts
{
get
{
if (Session["newProducts"] == null)
{
return new ArrayList();
}
else
{
return Session["newProducts"] as ArrayList;
}
}
set
{
Session["newProducts"] = value;
}
}

Det är en property som håller en session internt. Bara att tilldela och ta ut som en vanlig variabel. Behöver aldrig kontrollera och skapa session vid första användandet. Ofta resulterar det i att det står if(Session["newProducts"]!= null) överallt i koden, men det slipper man nu.

Comments

Snyggt :) De som är intresserade av detta kanske också är intresserade av denna variant: http://joakimk.blogspot.com/2007/05/neat-session-state-trick.html