Hämta poster från SQL Server som skapades x antal minuter sen

Ett exempel på hur man kan jobba med datum och tid med SQL Server. Här hämtas poster ut som skapades för 10 min sedan.

SELECT [Order].Id, [Order].CreatedDate
FROM [Order] WHERE (DATEDIFF(minute, [Order].CreatedDate, GETDATE()) > 10)