Bästa placering och form på knappar i webbformulär

För att veta vilken modell av interaktionsdesign som kommer ge bäst resultat är det en bra ide att genomföra tester på olika förslag. Luke Wroblewski och Etre har gjort en sådan, där de undersöker hur man placerar primära och sekundära knappar i ett webbformulär få bästa sätt.

Man gjorde fem olika varianter som testpersoner fick i uppgift att lösa så fort som möjligt. Med hjälpt av Eye-tracking-teknik har man undersökt hur försökspersonernas blick rörde sig över skärmen.

Här under kan ni se en bild som vi har lånat från artikeln. Något jag är förvånad över är att alternativ B gick snabbast att för användarna att klara av. Eftersom knapparna har exakt samma form, och endast texten skiljer dem åt, så verkar det som att man inte behöver fundera på knapparnas innebörd lika länge.

Efter försöket säger många dock, att de anser att olika design på knapparna (som i exempel C där Cancel-knappen grå) är bättre, eftersom det motverkar att man klickar fel av misstag.

Submit Cancel Placement

InUseful har också skrivit bra reflektioner över testet på svenska.

Comments

Intressant! Vad som också är intressant ur användarvänlighetsperspektiv är detta: http://www.useit.com/alertbox/20000416.html Använd ej en avbryt/rensa-knapp för formulär - just för att den förvirrar och snarare gör användarvänligheten sämre.
Tack för den länken, massor av intressanta idéer där. Reset-knappen är verkligen förvirrande och används nog knappt alls av användarna. Jag hade med den på fomulär förr i tiden, men slutade för några år sen. Cancel-knappen bör man funderar mer på med andra ord och använda förnuftigt, där den verkligen fyller en funktion.