Perfmon-räknare saknar 32-bitars processer

Jobbar med ett kluster på tre Windows 2003-burkar. Vi har SQL Server installerade på två av dessa men operativsystemet är 32-bitar på den ena och 64-bitar på den andra.

Jag har försökt att övervaka hur databasen jobbar genom verktyget Perfmon men kunde inte se några räknare på 64-servern. Nu förstår jag varför.

Eftersom operativet är 64-bitar så laddas bara processer som körs i 64-läge. SQL Server 2000 ligger fortfarande och puttrar på 32-bitar och därför kom de inte med i Perfmon-listan.

Tony Rogersson's bloggpost var till stor hjälp för att komma till insikt med detta. Skriv helt enkelt in följande för att starta upp en Perfmon för 32-bitars-processer.

mmc /32 perfmon.msc