Bra förklaring av postback med ASP.NET AJAX

Har du problem med att förstår hur ASP.NET AJAX postbacks fungerar och i vilken ordning events körs? Läs då Dave Ward när han förklarar hur man undviker några av de vanligast problemen.

Kan även rekommendera hans beskrivning till hur man launchar UpdatePanels med hjälp av JavaScript