Dubbla textrutor, knappar och submit

Jag kommer här skriva lite om automatisk postback vid entertryckning. Detta blir lite snabbare anteckningar så att jag ska kunna skriva om inlägget bättre senare.
public partial class TheClass: System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { //Om du vill kunna ha fler än en textruta och submitknapp så måste först en bugg i asp.net forceras. //Lösning - lägg till en hiddenfield längst upp på sidan. string script = "", RegisterStartupScript("submitHack",script); //En sökruta ska trigga en javascript event på enter, fast inte submitta huvudknappen i loginformuläret som ligger längre ner. tbSearch.Attributes.Add("onKeyPress", "javascript:if (event.keyCode == 13){ custom_search();return false;}"); } }