Spara variabler i HttpRequest

HttpContext.Current.Items är en av Asp.Net's mindre kända sätt att spara data på. Items är en kollektion av nyckelbaserade data där man kan spara vilken typ av obejkt som helst. Dessa lever sedan under den aktuella HttpRequesten. Perfekt om man vill kunna dela "globala" variabler mellan user controls.

//Spara variabel
string key = "theKey";
int intNumberToSave = 555;
HttpContext.Current.Items[key]=intNumberToSave;

//Hämta variabel
Response.Write("Nummer: " + (int)HttpContext.Current.Items[key]);