Återställ Asp.Net skripten

Kopierar man aspnet_client mappen i en webbapplikation från en annan server så kan det bli problem med att grejer som validering och javascript slutar att fungera. Då kan det bli aktuellt att återskapa dessa. Öppna en CMD prompt och sök dig fram till denna mapp:

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322

Denna kan variera mellan maskiner så se till att du hittar rätt. Använder du Asp.Net 2.0 så är den sista mappen på v2.0.50727 eller liknande.

Kör sen aspnet_regiis -c