Formatera valuta med decimaler i GridView

Jag stötte på lite problem när jag skulle formatera valuta i ett templatefield i en GridView. Decimalerna ändrade sig inte alls även fast jag var säker på att jag använt rätt formatering. Talet 0 visade sig som 0,0000 kr. Efter lite googlande hittade jag lösningen på mitt problem på The Ensoft blog. Man ska ange HtmlEncode="false" för att formateringen ska fungera.

Följande exempel visar en formatering med två decimaler.

<asp:BoundField HeaderText="Fraktkostnad" DataField="DeliveryCost" SortExpression= "DeliveryCost" HtmlEncode="false" DataFormatString="{0:c2}" />

Här finns en bra artikel ifall du vill läsa mer om hur man kopplar data med ASP.NET 2.0.