Tagga upp nätet

Att låta användarna sköta om klassificeringen av ett systems data har blivit väldigt populärt i och med ankomsten av webbplatser som Flickr och Del.icio.us. Den nya användarstyrda modellen kallas för "folksonomier". Folksonomier är ett relativt nytt begrepp och finns att läsa mer om på Jonasweb.nu som skriver så här om det:

Folksonomier (folksonomy på engelska, ibland även "collaborative tagging") och taggonomier (tagsonomy) är namn på sådana metoder eller klassificeringssystem. "Folk+onomi" och "taggonomi" anspelar på orden "folk" och "taxonomi". En taxonomi är en professionell och ofta kommersiell kategorisering av data.

Och visar på skillnaden mellan Taggonomi och Folksonomier.

Ibland används "folksonomi" för att beteckna klassificering för allmänt bruk - för "folk i allmnhet". Taggonomi blir då ett personligt (eller privat) klassificeringssystem.

Båda begreppen är alltså varianter på publik- och intern uppmärkning kan man säga. Nu menar experterna att ett sådant system även kan gynna företagsvärlden genom att t ex låta sina anställda hjälpa till att tagga data i sina intranät. Möjligheten att skapa egna innehållsbeskrivningar ger en känsla av delaktighet i företaget eller sajten. Jag kan rekommendera denna artikeln om du tänkt införa ett användarstyrt taggningssystem i dina projekt. Gillar speciellt ideén att ha privata och publika taggar.