Flerspråkiga hemsidor med .NET

Mes Recou kan man sedan ange textsträngar, bilder och andra resurser som ska vara specifika för en speciell kultur.

Globala resurser

Globala resursfiler läggs i App_GlobalResources och man kan få fram värderna genom följande uttryck:

<asp:Literal runat="server" Text="<%$ Resources:NamnPåResursFil, MinSträngNyckel%>" />

<asp:Localize runat="server" ID="CategoryTitle" Text="Category" meta:resourcekey="MyKey" />

Kompilera med Resgen

Man måste (inte nödvändigt) kompilera filerna med hjälp av verktyget Resgen.exe som följer med SDK Visual Studio. Verktyget kan köras från cmd-promten och finns i följande sökväg. "C:\Program\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\ResGen"

Ett tips är också att skapa ett eget verktyg i Visual Studo för att snabbt kunna kompilera Resursfilerna. Gör enligt följande:

1. Klicka "External tools"
2. Lägg in sökvägen till .exe-filen "C:\Program\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\ResGen.exe" på "command"
3. Välj "$(ItemPath)" på "Arguments"
4. Namnge och spara ditt verktyg
5. Öppna resursfilen och klicka på det nya verktyget
6. Den kompilerade filen "Resource.resources" har nu skapats

Lokala resurser

Lokala resursfiler lägger man i mappen App_LocalResources och döper dem efter namnet på sidan.

Ifrån koden anropar man dem så här:

string value = GetLocalResourceObject("MyKeyName").ToString();

Eller på ASPX-sidor (i exemplet lägger man till nyckeln "MyLabelKey.Text" i resursfilen):

<asp:Label EnableViewState="false" meta:resourcekey="MyLabelKey" runat="server" />

Skapa din egen resource provider

Om man inte vill använda de inbyggda resursfilerna i ramverket kan man skapa en egen provider. Läs inlägget ASP.NET 2.0 & lokalisering för mer information om hur man skapar en sådan provider för att tex läsa textsträngarna från en databas. Perfekt om man vill utveckla ett separat administrationsgränssnitt för att ge slutanvändaren möjlighet att uppdatera texterna.

Fler resurser på ämnet

Se introduktionsfilm från Microsoft
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/06/08/BasicInstincts/
http://www.longhornjunkies.net/QuickStartv20/aspnet/doc/localization.aspx

By Jesper Lind

Återställ Asp.Net skripten

Kopierar man aspnet_client mappen i en webbapplikation från en annan server så kan det bli problem med att grejer som validering och javascript slutar att fungera. Då kan det bli aktuellt att återskapa dessa. Öppna en CMD prompt och sök dig fram till denna mapp:

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322

Denna kan variera mellan maskiner så se till att du hittar rätt. Använder du Asp.Net 2.0 så är den sista mappen på v2.0.50727 eller liknande.

Kör sen aspnet_regiis -c

By Jesper Lind

Uppdatera DNS

DNS bytyder Domain Name System or Domain Name Server och är ett system som sparar information relaterat till domännamn på nätverk, t ex internet.

Det sägs att det lättaste sättet att "ta ner" hela internet vore att förstöra de 8-10 master DNS servrar som finns i världen. DNS fungerar så att data bara är giltig i en viss tid och måste uppdateras konstant för att fungerar. Men denna artikeln ska inte handla om cyberterrorism utan några korta tips om vad du kan göra för att se till att du har ett färskt DNS-register på din egen dator.

Ändra host fil
Detta kan vara en bra lösning om du har problem med att hitta en speciell sida som du vet fungerar. Man mappar på så sätt ip mot domännamn direkt på sin egen dator.

Denna fil hittas här:
c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

Lägg till namn och ip enligt följande:
www.dindoman.com 123.133.123.132

Obs IP-numret är påhittat i exemplet.

Rensa minnet
En annan grej att testa är att i CMD promten skriva "ipconfig /flushdns"

Se vad som finns i DNS-minnet
För att kontrollera vad som finns i minnet kör man "ipconfig /displaydns"

By Jesper Lind

JUNK - Ny redaktionell ungdomssajt

http://www.codeodyssey.se/upload/resource/blog/junk_release.jpg

Vi har kodat den nya delen på Junkyard.se där man kan läsa reportage, recensioner m.m.

Men vad kommer JUNK att handla om då? Detta är delvis upp till er besökare. Vi kommer att skriva om dom sakerna ni tycker är intressant och kommer försöka att täcka upp så många olika områden som möjligt utan att tappa förståndet.

Självklart så kommer den större delen av vårat fokus att ligga på brädsporter och vi kommer försöka bevaka så många tävlingar som möjligt och alltid ge er det senaste ur den världen. Såväl nyhetsnotiser, reportage, intervjuer m.m. m.m.

Kolla speciellt in vår kalenderdel som kontinuerligt kommer att fyllas med allt vad som kan tänkas vara intressant för er läsare. Ni kan även sända in mail med tips via våran redaktionssida.

Utöver detta kommer vi också att satsa hårt på saker som är allmänt kul och de flesta gillar. Vi kommer att recensera bla. Musik, TV-Spel, Filmer, Bilar och det är inte omöjligt att ett reportage dyker upp om tex. robotar eller kanske hur det är att resa i Afrika. JUNK är här för att berika er på alla möjliga olika sätt inom både kultur, nöjes och actionsportvärlden.

Vi kommer även att berika er med prylar och andra kul saker genom vår tävlingssektion där hela tiden nya tävlingar och utlottningar ska dyka upp.

By Jesper Lind

Bonsai office

http://www.codeodyssey.se/upload/resource/blog/bonzai_office.jpg

Vi spenderar några månader i Japan och kan absolut inte klaga med ett sånt här skönt kontor.

By Jesper Lind

Letar du efter bra webbhotell?

Vi är numera officiella återförsäljare åt Loopia och kan erbjuda riktigt bra rabatt på deras paketpriser. Loopia är idag Sveriges största och ledande webbhotell och listan på utmärkelser är lång. Kontakta oss om du vill veta mer.

By Jesper Lind

Carenta.com

http://www.codeodyssey.se/upload/resource/blog/Carenta_home_500.jpg

Vi har utvecklat ett publiceringsverktyg för Carentas nya hemsida. Detta är ett lyckat exempel på hur våra kunder kan ta hand om rollen som webansvariga. Genom ett enkelt interface kan de nu sköta uppdateringsprocessen själva. Design av Fakepilot.com. 

By Jesper Lind