FlashVars med ActionScript 3

Mycket har ändrats i AS3 jämnfört med de äldre varianterna. Att ta emot variabler så här från den embeddade koden är sig inte likt.

<param name="movie" value="flashmovie.swf?theVariable=value" />

De brukade finns i _level0 och det var bara att använda dem direkt.

Nu måste man skriva enligt följande som Peter deHaan och andra förklarar:

var importedFlashVar = root.loaderInfo.parameters.theVariable;