Filtrera DataSet

Ja även fast det är spännande att jobba med nya databas-tekniker som LinqToSQL och Subsonic, så kan det vara bra att kunna lite hederliga DataSet-operationer.

Just nu så hade jag ett problem med Subsonics Paging-funktioner, där en Where-sats inte kom med. Jag fick dubbla poster hur jag än gjorde. Då kom jag på att jag kunde filtrera DataSet:et i efterhand och skrev följande lilla funktion.

private static DataSet FilterDataSet(DataSet ds,string filter)
{
  DataSet clone = ds.Clone();

  DataRow[] foundRows = ds.Tables[0].Select(filter);

  for (int i = 0; i < foundRows.Length; i++)
  {
    DataRow row = foundRows[i];
    clone.Tables[0].ImportRow(row);
  }

  return clone;
}

Anropar den sedan på följande vis. I detta fallet ville jag ha ut texter på en visst språk, och inte alla språk i databas-tabellen som Subsonic envisade sig med att returnera.

return FilterDataSet(q.ExecuteDataSet(),"Culture='sv-SE'");

Är du sugen på liknade exempel, så kan jag rekommendera tidigare inlägg där vi skrivit om hur man sorterar ett DataTable eller hur man skapar nya kolumner i DataSet och sparar det i Cacheminne.

Comments

thank you so much shearing this website. http://www.onlinepromotionuae.ae

thanks for sharing this website...... www.andamandiscover.com"> www.andamandiscover.comlink text

Nice Post, No matter what is the problem in your printer we at Canon Printer Support Number UK are ready to help you out with the easiest solution for all the issues. Contact us at our toll free number 0800-098-8371 and get your problem resolved.

This is outstanding and great post! i really like it. thank you so much. Epson Support UK

yes man, its a very useful article. i tried it on my sites. its work. thank you so much,

Toshiba Laptop Help

very very nice article, thanks for the sharing with us.

Microsoft Helpline

yes man, its a very useful article. i tried it on my sites. its work. thank you so much

article is good. nice post

good post. i like it

Excellent Topic. Printer Support Number UK

Please fill out all the fields.

*
*