Inkludera CSS-filer med Code Behind

Att inkludera CSS-filer dynamiskt är något jag märker att vi gör allt oftare i projekten. Så dags att spara på bloggen hur man gör så vi slipper hitta exempel varje gång.

HtmlGenericControl includeCss = new HtmlGenericControl("link");
includeCss.Attributes.Add("type", "text/css");
includeCss.Attributes.Add("rel", "stylesheet");

includeCss.Attributes.Add("href", css.ToString());
this.Page.Header.Controls.Add(includeCss);

Se även hur man gör för att inkludera Javascript-filer och kodblock från .NET-kod.

Comments

good information about CSS-filer with coding example.

http://www.janbaskdigitaldesign.com

amazing post. good information about CSS-filer with coding example.thanks to sharing with us. http://www.onlinepromotionuae.ae

thanks to sharing a good example CSS-filer with coding example... Andaman Tour Packages

very very nice article, thanks for the sharing with us. kaspersky customer service

Please fill out all the fields.

*
*