Förhindra PostBack på ImageButton och kör JavaScript istället

Hade lite problem med att en ImageButton gjorde postback hela tiden, fast jag ville köra ett eget JavaScript. Trixet är att se till att return false; är med i slutet av JavaScript-anropet som jag läste om här.

<asp:TextBox ID="tbSearch" runat="server" />
<asp:ImageButton id="ibSearch"
OnClientClick="do_search();return false;"
ImageUrl="search-button.gif" runat="server" />
<script type="text/JavaScript">
function do_search()
{
window.location.href="search-results.aspx?s=" + document.getElementById('<%=tbSearch.ClientID %>').value;
}</script>

Comments

Nice combination of JavaScript with asp.net.

Nice combination of JavaScript with asp.net.thanks for sharing with us. http://www.onlinepromotionuae.ae

good post..... Web Promotion Company in Delhi

Keep posting like those amazing posts, this is really awesome :) We provide the best technical support for Avast Support Number UK & Avast Help Number UK

Please fill out all the fields.

*
*