Undvik konverteringsfel med nullvärden från databasen

IBland får jag felet "Input string was not in a correct format." vid funktioner enligt nedan och det finns null-värde i databasen.

<%# GetUser(Convert.ToInt32(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserId"))) %>

Då kan man göra så här för att parera nullvärdena och istället skicka in en nolla.

<%# GetUser(Eval("UserId") == DBNull.Value ? 0 : Convert.ToInt32(Eval("UserId"))) %>

Eller i Code Behind:

int userId = objDataReader["UserId"] == DBNull.Value ? 0 : Convert.ToInt32(objDataReader["UserId"]);

Comments

Really a good work it is…!!

http://www.janbaskdigitaldesign.com

nice post.it is really good work.thank you. http://www.onlinepromotionuae.ae

nice post .. and sharing a good working post............. Web Promotion Company in Delhi

very very nice article, thanks for the sharing with us.

Windows Tech Support

Please fill out all the fields.

*
*