Transaktioner med Asp.net

Här kommer jag skriva lite om hur man genomför databas transaktioner i Asp.Net. Alltså så man kan välja att genomföra eller att avbryta en uppdateringen i databasen beroende på andra faktorer. Exemplen är för SQL Server.

SqlTransaction trans = null;
try
{
conn = new SqlConnection ( . . . );
conn.Open();
trans = conn.BeginTransaction();
cmd = new Command();
cmd.Connenction = conn;
cmd.Transaction = trans;
cmd.ExecuteNonQuery();

}
catch(Exception objException)
{
if(trans!=null)
trans.Rollback();
}
finally
{
if(conn!=null)
conn.Close();
}

Mer läsning
Läs en artikel om hur man kan koppla en transaktion till en OleDbDataReader. http://www.c-sharpcorner.com/asp/Code/TransactionsInASPNETDPL.asp

Comments

Thank you for the information.

Toshiba help number UK

Toshiba support number UK

Thank you for the information.

Toshiba help number UK

Toshiba support number UK

Want to resolve tech complication of AVG antivirus then call us @(+1)-800-893-3176 AVG help number and get corrected solution of antivirus within a minute.

Please fill out all the fields.

*
*