Första dagarna med VS 2008 och .NET 3.5 Beta 2

Julafton kom tidigt för oss .NET-utvecklare i år. Microsoft höll tidschemat och levererade VS 2008 med .NET 3.5 Beta 2.

Men helt smärtfritt var det inte att få igång det för mig. Eftersom jag hade läst att denna version skulle fungerar bra vid sidan om VS 2005 satte jag igång installationen. Denna avbröts dock mitt i pga något fel, och lämnade mig med VS 2005 och hela min utvecklingsmiljö kaputt. Det beror nog på att jag redan hade en del fel på mina installationer, men en liten varning alltså. Installera den inte på din produktionsmijö om du vill slippa problem.

En ominstallation av XP senare, så gick det mycket bättre och nu rullar det fint på min maskin. Än har jag bara känt på det nya utvecklingpaketet, men bara en sån sak som Intellisense på Javascript har gjort det mödan värt.

VS 2008 med ASP.NET AJAX 1.0

Något som är lite lurigt är att få Ajax att fungera i NET2.0 läget på VS 2008. Först måste man se till att köra ett skript för att inte VS 2008 automatiskt ska använda de nya inbyggda Ajax-referenserna.

Sedan är det några fler steg som måste genomföras för att få fram Ajax-kontrollerna i toolboxen och ladda in referenserna. Microsofts utvecklingsteam har gjort en grundläggande förklaring för hur man gör.

Comments

Hey we exchanged some mails in the past! I wrote the first XSS Blog Worm and discovered serveral new wordpress 2.2.1 vulnerabilities, would be nice if you have a look at that :) cheers beni
Hi beni! I had a look at your friendly blog-worm, that is amazing stuff.

good stuff. thanks for provide your friendly blog.that is amazing stuff. http://www.onlinepromotionuae.ae

Great post. Thanks for this wonderful article.

Web Designing Company in Houston

If you want instant technical support help for your Lenovo laptop or computer, you can give us call at 0800-098-8371 Lenovo Support Number UK.

Very Very nice post. its a very useful and outstanding article. Thanks for that.

Microsoft Tech Support

Please fill out all the fields.

*
*